Camera Supports Rigs & Stabilizers

Vendor Title Daily Weekly Monthly Deposit
DJI DJI RONIN MX STABILIZER 10 LB CAPACITY $ 100 $ 300 $ 900 $ 1599
ZHIYUN-TECH ZHIYUN-TECH CRANE v2 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer $ 50 $ 150 $ 450 $ 549
DJI RONIN 3-AXIS GIMBAL 16LB CAPACITY $ 125 $ 375 $ 1125 $ 3200
DJI RONIN M 3-AXIS GIMBAL 8LB CAPACITY $ 80 $ 240 $ 720 $ 1600
GLIDECAM HD4000HANDHELD STABILIZER $ 40 $ 120 $ 360 $ 560
GLIDECAM XR4000 HANDHELD STABILIZER $ 40 $ 120 $ 360 $ 480